ارسال پرونده مطالبات کارگران شهرداری شستون به مراجع قانونی

به گزارش رسانک، پرونده مطالبات کارگران شهرداری شستون (سراوان) جهت پیگیری به مراجع قانونی ارسال شد.

“بشیر دهواری” رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شستون، از تشکیل پرونده و برگزاری جلسه کمیته کارگری برای حل مشکلات کارگران شرکتی شهرداری این شهر خبر داد.

آقای دهواری گفت: “در خصوص مشکل کارگران شهرداری و عدم پرداخت معوقات آنها، به صورت جدی پیگیر مطالبات کارگران تا رسیدن به نتیجه مطلوب هستیم.”

بشیر دهواری با بیان اینکه چندین ماه است که حوزه روابط کاری این اداره درگیر پرونده مطالبات کارگران شهرداری است، افزود: “بررسی‌های لازم برای ۴۵ پرونده در خصوص مطالبات کارگران انجام شده و برای اجرای احکام به مراجع قانونی ارسال شده است. همچنین ۲۰ پرونده دیگر در حال بررسی است و پس از تکمیل مراحل به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.”

لازم به ذکر است حقوق و مزایای کارگران شرکتی شهرداری شستون حدود ده ماه است که پرداخت نشده است. این کارگران چندین بار با تجمع و پیگیری‌های رسانه‌ای، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*