قتل های هدفمند

پروژه قتل های زنجیره ای در دهه هفتاد منجر به قتل جمعی از دگراندیشان ایران شد که پس از حواشی فراوان مشخص شد عوامل اصلی قتل ها درون وزارت اطلاعات رژیم هستند.

درنهایت با خودکشی سعید امامی (اسلامی) این پرونده مرموز و مبهم بسته شد. بقیه عوامل نیز به زندانهای کوتاه مدت محکوم شدند.

شهروندان بلوچ در شهرهای مختلف استان هر روز شاهد قتلی هستند که با توجه‌ به فاصله کم و تعداد قتل ها شائبه قتل های هدفمند و زنجیره ای به ذهن متبادر می شود.

در مدت کمتر از دو ماه اول سال ۱۴۰۰ بیش از سی قتل رخ داده است که طوایف زیادی را در برمی گیرد سن اکثر مقتولان جوان است.

نکته قابل توجه اینکه در هیچ کدام عوامل جنایت شناسایی نشده اند. به نظر می رسد این قتل ها در پی ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بلوچ و نیز نفوذ بیشتر رژیم و ارگانهای امنیتی و نظامی به داخل جامعه بلوچ ها باشد.

از مردم و معتمدین طوایف و شخصیت های متنفذ درخواست داریم ضمن پیگیری این قتل ها زمینه های بروز تنش و خشونت را در ریشه بخشکانند زیرا بلوچستان برای توسعه و پیشرفت به همه مردم بلوچ از همه آحاد جامعه نیاز دارد.

✍محسن بلوچ
فعال حقوق بشر

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*