کشف محموله غیرمجاز پرندگان در اتوبوس بین شهری

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰، یک محموله غیرمجاز شامل ۵۰ قطعه پرنده از نوع گونه مینا و طوطی در یک اتوبوس بین شهری در محور نصرت آباد توسط یگان حفاظت محیط زیست منطقه شناسایی و کشف شد.

این محموله شامل ۴۰ قطعه پرنده از نوع گونه مینا و تعداد ۱۰ قطعه از نوع گونه طوطی است که برخی قصد انتقال آن را به سایر استان های ایران داشتند.

در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مقام قضایی جهت پیگیری تحویل شد.

عدم نظارت کافی و نیز تخصیص ندادن بودجه مناسب برای حفاظت از محیط زیست بلوچستان باعث شده تا برخی از این ضعف دولت به ضرر منابع بلوچستان استفاده کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*