ثمره زحمات کشاورزان رودبار زمین بی نتیجه ماند

به گزارش رسانک، وضعیت کشاورزان در منطقه رودبار اقلیم بلوچستان، در میان عدم حمایت دولت بسیار نابرابر است بطوریکه کشاورزان با خسارت های هنگفتی دست و پنجه نرم میکنند.

کشاورزان بلوچ در منطقه رودبار به دلیل عدم توجه مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران، شاهد از بین رفتن محصولات خود از هستند.

این کشاورزان به دلیل نوسانات قیمت پیاز و به دست گرفتن بازار توسط دلالان و همچنین عدم توجه دولت در مرز ورشکستگی کامل قرار گرفته اند.

دلالان که عمدتا از نیروهای بسیجی و گروه‌های جهادی_نظامی هستند و زیر نظر سپاه پاسداران می‌باشند با سوء استفاده از این موضوع محصولات را با قیمت پایین و حتی رایگان دریافت کرده و در حال انتقال آن ها به سایر استان ها جهت فروش برای خود هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*