نامه سرگشاده به کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در مورد طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان

آقای محمد صالح جوکار, رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس
موضوع: طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان
تاریخ : جمعه ۷ خرداد ١٤٠٠
 
رونوشت : محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
رونوشت : علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
 
در سایت خبرگزاری مجلس  “خبرگزاری خانه ملت” آمده است که اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که در بین آنها نه تنها هیچ نماینده بلوچی وجود ندارد, بلکه حتی یک نماینده از استان سیستان و بلوچستان نیز در این کمیسیون حضور ندارد؛ قرار است روز شنبه ٨ خرداد ١٤٠٠ کارگروه بررسی طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان به ٤  استان با حضور استاندار، معاونان و شورای تأمین استان، و کارشناس مرکز پژوهش ها تشکیل شود.
 
در دوره قبل که این طرح مطرح شد, شش نماینده از هشت نماینده استان سیستان و بلوچستان در نامه ای مخالفت شدید خود را ابراز کردند. همه آن شش نماینده رد صلاحیت شدند. اما دو نماینده ضدبلوچ  موافق تقسیم استان احراز صلاحیت شدند و همچنان نماینده هستند. فرهیختگان, دانشگاهیان, روشنفکران و علما مخالفت خود با نابودی بلوچستان و تقسیم آن را بارها اعلام کرده اند. بیش از یازده هزار بلوچ و سیستانی در کارزار “نه به تقسیم استان سیستان و بلوچستان” مخالفت خود را ابراز کردند.
 
شوربختانه کسانی که در قلب چرکین خویش عناد با بلوچ دارند و  هوس سوختن بلوچستان در سر  می پرورانند, بلوچ نیستند. نمایندگان و مسئولینی که قرار است در این جلسه تصمیم گیری بکنند نیز بلوچ نیستند. تمامیت ارضی سرزمین مادری هر شخصی برای او از اهمیت حیاتی و فوق العاده ای برخوردار است. همانگونه که برای ایرانیان تکه تکه کردن ایران قابل تصور نیست. در مقیاس قومی و منطقه ای نیز همین اصل بنیادین تمامیت سرزمینی یا منطقه تاریخی مثل سیستان و بلوچستان با هزاران سال سابقه تداوم و ناگسستگی تاریخی و اتحاد و در هم تنیدگی اجتماعی, زبانی, فرهنگی مردم بلوچ از اهمیت حیاتی و وجودی لایتجزا برخوردار است. شوربختانه استاندار فعلی به همراه دو نماینده سیستانی دشمنی خود را با یکی از اقوام بسیار قدیمی بنام بلوچ بارها در عمل ابراز کرده اند و تخم کین کاشته اند.
 
استدلال های صوری و کاذب نظیر عدم توسعه استان به دلیل مساحت بارها توسط پژوهشگران مردود شناخته شده اند. نمونه آن استانهای بسیار کوچکتر از چهار استان پیشنهاده شده آینده هستند که علیرغم بسیار کوچک بودن, همانند سیستان و بلوچستان توسعه نیافته, محروم و فقیر هستند. از جمله لرستان؛ ایلام؛ چهارمحال و بختیاری؛ و کهکیلویه و بویر احمد.  مسئولین جمهوری اسلامی همیشه دول استعماری را محکوم می کنند که با خیره سری مطلق و بدون هیچگونه ملاحظه و توجه به خواسته های مردم آن منطقه و بافت قومی و تاریخی و فرهنگی و ملی مناطق جهان را با خط کش (در پاریس و لندن و غیره) بر اساسی منافع و امیال خود تقسیم می کردند. کاری که شما می کنند دقیقا یک عمل خصمانه و استعماری می باشد که در کُن خویش نه تنها نابودی بلوچستان که همبستگی ملی را هدف قرار داده است و شما جوابگوی عواقب خطرناک آن خواهید بود. تبعات و برآیند ناگوار منتج از این عمل کین آمیز قابل پیش بینی نیستند. به همین دلیل تا دیر نشده است باید هشدارها را جدی گرفت و این طرح ضدبلوچ و ضدملی را رها نمود.
 
دکتر  عبدالستار دوشوکی
مدیر مرکز مطالعات بلوچستان
جمعه ۷ خرداد ١٤٠٠
 
ارسال از طریق ایمیل به نمایندگان و “خبرگزاری خانه ملت”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*