اعلام آمادگی جوانان پهره (ايرانشهر) برای تحریم کامل انتخابات

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران در برهه زمانی کنونی در حال سپری کردن ضعیف ترین روزهای عمر خود میباشد.

بی کفایتی، عدم توانایی اداره کشور، تورم افسارگسیخته، بیماری های گوناگون، تضعيف قدرت مالی مردم و هزاران معضل دیگر نتیجه حکومت یاغیانی است که مردم ایران را به گروگان گرفته اند و هر کس به قدرت می‌رسد در تلاش برای چپاول اموال مردم میباشد.

ریاست جمهوری و شوراها در ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال مردم نمی توانند داشته باشند و مستقلاً عمل کنند بنابراین حضور در پای صندوق‌های رای چه برای انتخابات رئیس دولت و چه برای شوراها در واقع تاییدی بر این ستم ها و معضلات است.

جوانان شجاع اهل پهره در حال شعارنویسی و اعلام آمادگی جهت تحریم کامل انتخابات (انتصابات) خرداد ماه ۱۴۰۰ هستند.

مطمئناً، مردم در سایر مناطق بلوچستان نیز به مردم شجاع پهره خواهند پیوست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*