کار سخت و دشوار سوختبری

رسانک/ هزاران شهروند استان بلوچستان و سیستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار و همچنین عدم مهیا کردن زیرساخت های اقتصادی توسط حاکمان ایران ناچار به روی آوردن به شغل های کاذب و پرخطر می‌شوند.

در میان نبود اشتغال، سوختبری یکی از سخت ترین روش های پیدا کردن مبلغی برای ادامه حیات میباشد.

سوختبران از ابتدای سوار شدن بر خودروی سوختبر تا رسیدن به مقصد و حتی برگشتن به منزل دچار استرس و اضطراب هستند.

از یک سو خطراتی همچون واژگونی خودرو ، تصادف و… و از سوی دیگر نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران که بدون حتی هشدار ایست، سر راننده را هدف می گیرند؛ در کمین سوختبران است.

مردم، مطمئنا چنانچه کار، شغل و وضعیت اقتصادی خوبی داشتند به سوختبری و کارهای مشابه خطرناک روی نمی آوردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*