فاز جدید حکومت‌داری رژیم جمهوری اسلامی

حذف کلیهٔ کاندیداهای ‌اصلاح‌طلب، یک جراحی جدی و اساسی در نظام است و مرحله جدیدی از ریزش و بحران درنظام را کلید می‌زند. در این میان تأیید صلاحیت همتی رئیس بانک مرکزی دولت روحانی به‌عنوان ژوکر این بازی، ژستی برای خالی نبودن عریضه است، کما‌این‌که تأیید ۵نفر دیگر هم چیزی بیش از فراهم کردن یک دکور تو خالی برای این نمایش مسخره و مسابقهٔ تک‌اسبه نیست.

با این حذف و تصفیه‌ها که همگان می‌دانند نتیجهٔ آن بیرون کشیدن رئیسی کاندیدای مورد نظر است و با توجه به‌ ترکیب مجلس کنونی که تقریباً یکدست با عناصر جناح اصولگرا پر شده و ریاست آن هم با قالیباف رئیس سابق نیروی انتظامی است و قوه قضاییه که رئیس آن را هم خامنه ای منصوب می‌کند، هر سه قوه به‌طور بی‌شکاف در قبضهٔ اش قرار گرفته است.

به این ترتیب خامنه‌ای در راستای یکپارچه کردن نظام به‌منظور تشدید سرکوب و اختناق و مهار وضعیت به‌شدت انفجاری کنونی، گام دیگری برداشته است. این رویکرد انقباضی، به‌تناقضها و بحرانهای درونی و بیرونی نظام دامن می‌زند.

این رویکرد در ارتباط با مذاکرات جاری در وین که رژیم بر ای رفع تحریم‌ها به‌آن امید بسته است، بن‌بست خامنه‌ای را آشکارتر و تناقض استراتژیک او را بارزتر می‌کند؛ زیرا اگر خامنه‌ای برای گریز از خفگی، قصد زهر خوردن داشته باشد، با این اقدام، کار برایش پیچیده‌تر شده است؛ چرا که اگر در مذاکرات هم، خط انقباض در پیش بگیرد، علاوه بر تشدید انزوای سیاسی، باید پیه تشدید تحریم‌ها و خفگی اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن را به‌تن بمالد.

این رد صلاحیتها به‌معنی عدم مشروعیت بنیادین نظام است که اکنون خامنه‌ای هم بر آن مهر تأیید زده است. بنابراین نیروهای بسیجی می‌پرسند که پس چه کسی در این نظام سالم و با معیارهای خود حکومت ذیصلاح است و از کجا معلوم کسی که امروز به‌عنوان ذیصلاح معرفی می‌شود، فردا فاقد صلاحیت اعلام نشود؟ معیار چیست؟

این حذف و تصفیه یک بار دیگر تناقض ماهوی حکومت با ساز و کارهای امروزی حکمرانی، از جمله انتخابات را، بیش‌ از‌ پیش به‌ منصهٔ ظهور رساند و افزون بر آن نشان داد.

میدان مانور در هر دور نسبت به‌دور پیش تنگ‌تر و مهندسی ولی‌فقیه برای بیرون کشیدن فرد مورد نظرش مفتضح‌تر می‌شود. این وضعیت ناشی از بحرانهایی است که نظام با آن دست به گریبان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*