زندگی اسفبار کودکان بلوچ زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی ایران

رسانک/ کودکان و نوجوانان هر جامعه، سرمایه های ارزشمند و اینده آن جامعه و سرزمین هستند. در بلوچستان اما، به دلیل سیاست های تبعیض آمیز حکومت مرکزگرا در طول چندین دهه، فقر تحمیلی و محرومیت بر همگان سایه انداخته است.

به دلیل فقر و نبود امکانات آموزشی کودکان و نوجوانان بلوچ به اجبار ترک تحصیل کرده و راهی بازار کار میشوند تا بتواند از این راه امرار معاش کنند و این قشر کودکانی هستند که بعضا پدرانشان در کار سوختبری آماچ گلوله های ماموران نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران شده اند.

یکی دیگر از دلایل ها، که کودکان قربانی اینگونه سیاست ها میشوند رژیم های حاکم بوده و است، تا جایی که بسیاری از کودکان و نوجوانان بدلایلی همچون فقر، بدون شناسنامه بودن و…. نه تنها قادر به تحصیل علم هستند بلکه مجبورند تبدیل به کودکان کار شوند.

برای برچیدن این سیاست ها و نظامی که رژيم جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در بلوچستان در پیش گرفته است، کافی است تلاش خود را برای مبارزه و براندازی؛ از طریق مسالمت آمیز بیش از پیش کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*