قطع مکرر برق در بسیاری از روستاهای شهرستان راسک

به گزارش رسانک، در روزهای اخیر قطع مکرر برق در چندین روستای شهرستان راسک باعث زیان های مالی مردم این روستاها شده است.

در جنوب شهرستان راسک و روستاهای شکرجنگل، پیشن، جکیگور و… که با مرکز شهرستان فاصله چندانی ندارند، روزانه پنج ساعت قطع می‌شود.

قطع و ضعیف بودن برق در این روستاها باعث شده تا وسایل برقی همچون کولر، یخچال و غیره بسیاری از مردم از کار بیافتد و متحمل زیان های مالی شوند.

برق این مناطق در حالی قطع می شود که گرمای هوا در این روزها به شدت در زندگی مردم تاثیر گذاشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*