پاسخ بی شرمانه و وقیحانه فرمانده انتظامی استان به پدر کشته شده پهره ای (ايرانشهری) را برایتان ارسال کرده ام لطفاً منتشر کنید تا مردم این جانيان را بیشتر بشناسند.

#ارسالی شما

خانواده “میثم (صدرا) نارویی” برای احقاق حق رفته اند تا دادشان از آن مامور ضارب و قاتل ستانده شود، اما فرمانده به بیراهه میرود.

آقای سردار طاهری فرمانده انتظامی استان بلوچستان و سیستان از دشمنی آمریکا و اسرائیل می‌گوید! یعنی هرزمان در ایران کسی غلطی کرد و اشتباهی کرد و حقش را خواست، یک عده فورا به او انگ دشمن و معاند بزنند. یعنی خرج کردن ایران و رژیم و انقلاب برای هر بی سر و پایی !

طاهری می‌گوید یک حادثه بوده مثل حوادث روزمره دیگر مثل تصادفات!

آقای فرمانده شرم داشته باش. از آنهایی که این رژیم را ساختند و روی کار نگه داشته اند و دست امثال تو داده اند.

شرم داشته باش. نمی‌میری یک بار بگویی غلط کردم. رژیم و دشمنان ساختگی تان را خرج باج سبیل و دزدی های ماموران خود نکن که برای دزدی و فروش دوباره مواد در همین شهرها عادت کرده اند تا جایی که حتی رحم بر همرزمان بسیجی و ماشین هنگ مرزی سپاه هم نکردند.

تو باید محاکمه و بازخواست شوی نه آن سرباز قاتل که اجازه تیر بدون تفکر و تأمل را تو بهش داده بودی! شرم بر تو باد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*