زنان بلوچ حافظ فرهنگ بلوچستان

به گزارش رسانک، طی روزهای اخیر تدریس یک زن بلوچ در شبکه آموزش ایران و حضورش با لباس زیبای زنان بلوچ، در فضای مجازی بلوچستان بازتاب گسترده ای داشته است.

بسیاری از کاربران فضای مجازی با تحسین این زن بلوچ و پشتکار وی، او را یکی از زنان موفق و فرهنگ دوست بلوچستان معرفی کردند.

خانم “منیره تاجداری” دبیر علوم تجربی، اهل شهرستان راسک روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، با حضور خودش در برنامه زنده شبکه آموزش لباس فاخر بلوچی و توانایی بالقوه زنان بلوچ را به نمایش گذاشت و از راه دور برای دانش آموزان تدریس کرد.

تلاش افراد آگاهی همچون منیره تاجداری جهت معرفی توانایی های زنان بلوچ، در کنار حفظ فرهنگ غنی بلوچستان باعث شده تا در سال های اخير بسیاری از زنان بلوچستان نه تنها در این راه قدم بگذارند بلکه به درجات بالای علمی رسیده و در ایجاد انگیزه برای سایر زنان نقش مهم و بسزایی ایفا کرده اند.

حضور پررنگ تر زنان بلوچ در عرصه های مختلف و تاثیر آن می تواند در کمرنگ کردن برخی سنن منسوخ شده کمک کرده و زنان بلوچ بیش از پیش به حقوق برابر انسانی خود با مردان نزدیک شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*