تجمع پاکبانان شهرداری چهبار (چابهار) در اعتراض به معوقات مزدی

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰، پاکبانان شهر چهبار نسبت به عدم پرداخت حقوق خود در مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی کردند.

کارگران شهرداری چهبار سه ماه است که حقوق دريافت نکرده اند.

شهر چهبار به عنوان قطب گردشگری بلوچستان شناخته می‌شود و بدلیل دارا بودن تنها بندر اقیانوسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

ضعف مدیریت در شهرداری و عدم توجه به مطالبات کارگران این اداره در چند ماه اخیر باعث شده تا مشکلات زیادی متوجه پاکبانان شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*