مولوی ساداتی: منع اهل‌سنت برای نامزدی ریاست جمهوری بر خلاف عدالت و جمهوریت است

به گزارش رسانک، روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، مولوی ساداتی امام جمعه شهرستان شستون (سراوان) در فرازی از سخنان در مراسم نماز جمعه اظهار داشت: همانطور که رای دادن حق هر فرد ایرانی است و از اهل سنت در این زمینه استفاده می شود، رفع موانع رای گرفتن و کاندید شدن اهل‌سنت کشور برای ریاست جمهوری نیز خواسته ای بحق است.

امام جمعه شستون تصریح کرد: اگرچه جمعیت بزرگ از اهلسنت کشور حق رای و انتخاب دارند اما از حق رای گرفتن و انتخاب شدن برای ریاست جمهوری برخوردار نیستتد و سلب این حق برخلاف جمهوریت و بر خلاف عدالت است که با منع قانونی نادیده گرفته شده است.

مولوی ساداتی خاطرنشان ساخت: از آنجا که قانون ساخته بشر است و وحی منزل نیست که در آن تغییر و ترمیم ایجاد نشود از قانونگذاران تقاضا می شود که در آینده این حق و عدالت و برادری را برای کاندیدا شدن اهلسنت لحاظ نمایند، اگر هم به ریاست انتخاب نشوند اما همین که بتوانند همانند سایر هموطنان خود کاندید شوند در این زمینه احساس حقارت و تبعیض نمی کنند‌‌.

مدیر دارالعلوم شستون بیان کرد: “اقوام ایرانی الاصل از شایستگان اهل سنت نمی‌توانند در این عرصه به علت منع قانونی حضور یابند اما برخی از افراد که وارد این صحنه می شوند با عالیترین مناصب اجرایی مسئول وضعیت نابسامانی هستند که زندگی مردم کشور به زیر خط فقر رسیده و خانواده و فرزندانشان در خارج از کشور به سر می برند و یا دو ملیتی و تابعیتی هستند.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*