چهارمین روز از اعتراضات کارگران در منوجان

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، برای چهارمین روز متوالی شماری از کارگران معدن آسمینون منوجان در بندرعباس_کرمان تجمع کردند.

کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق پرداخت نشده خود و همچنین خلع ید مالک کنونی و انتقال مالکیت آن به بخش دولتی هستند. 

در ماه‌های اخیر این کارگران بارها به وضعیت موجود معترض شده اند که مسئولان دولتی با دادن وعده های پوشالی آنها را آرام کرده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*