هنرمندان مردمی بلوچستان

رسانک/ هنرمند آن کسی است که هنرش را در راستای تحقق حقوق مردمانش استفاده می کند. بسیاری از هنرمندان بلوچستان و سیستان همواره در مصایب و مشکلات، خود را در کنار مردم قرار داده و به قدرت مصنوعی که حاکمان می توانستند به او بدهند، پشت کرده اند.

بدون تردید هنرمندانی که خود را از مردم دانسته و در کنار مردم ایستاده اند، ماندگار اند. 

ویدئو از هنرمند ارزشمند بلوچ، سایروس داودی میباشد. 

“این روزها دلتنگی مرا به حالِ خود وا نمی گذارد 

و کاسه ی دیدگانم، لبالب از اشک میگردد.

روزها بی تابم و شبانگاهان خواب به چشمانم نخواهد آمد.

چرا که من از برای تو  آواره گشته ام.

اما تو هیچ از حال من نمی دانی. 

من خود نیز از زندمانی خویش بیزار،

دگر دلم را گسسته و رها ساخته ام 

 اگر بخواهم در خویش قراری بنا سازم 

این دل است که مرا از نشستن باز می‌دارد.

اما تو این را  بدان که من حلالت کرده ام.”

برگردان محاوره: سایروس داودی 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*