روشن شدن آسمان پهره (ايرانشهر) و مناطق اطراف پس از عبور شیء نورانی در آسمان

به گزارش رسانک، ساعتی قبل (۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) عبور شیء نورانی از آسمان شهر پهره باعث روشن شدن کامل هوا این شهر و مناطق اطراف شد.

در برخی مناطق صدای مهیبی شنیده شده است.

تا لحظه تنظیم خبر اطلاع دقیقی از این شی بدست نیامده است.

#گروه_خبری_تحلیلی_رسانک

#پهره #بلوچستان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*