دمای بالای چهل درجه زرآباد در دومین ماه بهار

رسانک/ دماي زرآباد در پنجاه و پنجمين روز بهار به ۴۵ درجه رسيد.

مديركل هواشناسي بلوچستان و سیستان گفت: اين شهر ساحلی از ابتدای ارديبهشت تاكنون نيز چهار بار گرمترين دمای روزانه جغرافیای ایران را ثبت كرده است و در شبانه روز گذشته گرمترين شهر استان و يكی از گرمترين شهرها شد.

محسن حيدری افزود: در شبانه روز گذشته بيشينه دماي هوا در تمام ۱۹ ايستگاه هواشناسی استان به بيش از۳۰ درجه رسيد و از پنج ايستگاه دمای بالای ۴۰ درجه گزارش شد.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته دمای دُزاپ نيز به ۳۲ و نیم درجه رسيد كه گرمترين دمای اين شهر در دو هفته اخير است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*