در سایه بی توجهی دولتمردان جمهوری اسلامی کشاورزان منوجان و شهرهای اطراف در این چند سال زیان های زیادی دیده اند. امسال هم گوجه، هم سیب زمینی و هم پیازی که کاشته بودیم کامل از بین رفت و ما خسارت های میلیونی و میلیاردی دیدیم.

#ارسالی

همه سرمایه ما بخاطر این همه بی تفاوتی مسئولین نابود شد. از ما انتظار دارند که برویم رای بدهیم تا سرنوشت خودمونو تعیین کنیم در حالی که این رای ها اولا به درد نمی خورن چون اونا رئیس جمهور رو از قبل مشخص کرده اند و دوما چه سرنوشتی؟! مگه مسئولین و نمایندگان مجلس و ریاست قوه مقننه به اینجا نیومدند؟ چه شد آخرش؟!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*