توهین و ضرب و شتم سوختبران توسط نیروهای رژیم/ اتحاد و همبستگی لازمه رهایی از ستم

رسانک/ نگاه رژیم جمهوری اسلامی ایران به ملت بلوچ همواره نگاهی تبعیض آمیز بوده و مردم بلوچ به عنوان شهروند درجه دو و سه مطرح بوده است.

از این‌رو تلاش حاکمان مرکزگرا بر سرازیر کردن نیروهای نظامی و امنیتی غیربومی و متعصب مذهبی به بلوچستان بوده تا علاوه بر تفاوت ملی، اختلاف مذهبی نیز باعث بشود که فشار بیشتری بر بلوچ ها بیاورند.

ضرب و شتم سوختبران بلوچ و خالی کردن عقده های متعصبانه توسط نیروهای نظامی و امنیتی و اتفاقات ناگواری که بر سر سوختبران می افتد نتیجه این نگاه حاکمیت مرکزگرا میباشد.

اتحاد و همبستگی مردم و عدم سکوت در مقابل اینگونه ستم ها می تواند نه تنها نظامیان غیربومی را هراسان کند بلکه هیچ کس نمی تواند گزندی به برادر تنی و هم زبان و همراه دیگرمان برساند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*