تبعیض رژیم جمهوری اسلامی ایران در قبال جامعه اهل سنت

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، در حالی مراسم نماز عید فطر در میان جامعه اهل سنت برقرار شد که رژيم جمهوری اسلامی ایران همچنان از ارائه مکانی برای ساکنان اهل سنت برای برپایی نمازهایشان جلوگیری می کند.

تبعیض و بی عدالتی نهادینه شده که در قالب قانون اساسی علیه ادیان و مذاهب موجود در جغرافیای ایران آمده در طول چهار دهه حاکمیت ایدئولوژیک شیعه دوازده امامی همواره به عنوان یک نقض آشکار حقوق بشر در رابطه با عقاید و باورهای مردم ساکن در این جغرافیا مطرح بوده است.

جامعه اهل سنت ساکن در شهرهای بزرگ ایران من جمله تهران بدلیل عدم اجازه حاکمیت در اجرای مراسم مذهبی در خیابان ها و کوچه ها به فرائض اعتقادی خود عمل می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*