سکوت نکنیم

رسانک/ به بلوچ از سوی حاکمیت در ایران همواره به عنوان شهروند درجه چندم و نگاهی از بالا به پایین شده است و این، نتیجه اش سیاست های فقر تحمیلی، محرومیت، نداشتن حق ریاست جمهوری و استاندار شدن و… شده است.

برخی از افراطیون حکومتی با دامن زدن به اختلاف و مطرح کردن مسائل غیرمرتبط در تلاش برای منحرف کردن اذهان عمومی و نیز اعتراضات مردمی در بلوچستان میباشند. 

رژیم با برنامه های مختلف درصدد از بین بردن هویت بلوچ است و کشتار مردم بلوچستان به طرق مختلف در جریان است و در این جنایات کودک و زن و پیر و جوان قربانی می شوند. 

آیا دلیلی برای سکوت مانده است؟!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*