سخنان یک شاهد عینی از جنایت کودک کُشی نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهرستان پهره (ايرانشهر)

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ، نیروهای لباس شخصی مبارزه با مواد مخدر با تیراندازی به سمت یک خودرو عبوری در شهرستان پهره (ايرانشهر) یک کودک را کشته و مادرش را زخمی کردند. 

این شهروند می گوید که ماموران امنیتی پس از توقیف خودرو، به قصد کشت به سمت “میثم نارویی” و خانواده اش تیراندازی کرده اند.

همچنین این شهروند می گوید: “آنها نه مسلح بوده اند و نه مواد مخدر به همراه داشته اند که نیروهای امنیتی به سمت آنها تیراندازی کرده اند.”

پس از تفتیش خودرو توسط ماموران و شهروندان حاضر در صحنه هیچ چیزی در داخل خودرو نبوده و این کودک تنها به همراه پدر و مادر خود بوده که مورد هدف تیراندازی ماموران امنیتی قرار گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*