جنگ نابرابر بلوچ ها و رژیم جمهوری اسلامی ایران

رسانک/ بلوچستان از غنی ترین سرزمین های خاورمیانه از لحاظ دارا بودن منابع طبیعی و زیرزمینی میباشد که علاوه بر آن دارای مرزهای آبی و زمینی با کشورهای دیگر است.

حاکمان ایران در طول دهه های اخیر با عقب نگه داشتن اقلیم بلوچستان از نظر توسعه‌ای و عمرانی توانسته اند بر بخش های اعظمی از منابع آن چنگ بزنند و از آنها به نفع خود استفاده کنند.

اقدامات فراقانونی و تیراندازی بی ضابطه نیروهای امنیتی و نظامی در بلوچستان که صد در صد مقامات آنها غیربلوچ میباشند نه تنها از سوی دولت ها و دستگاه قضایی ایران پیگیری نشده بلکه گاهاً حمایت نیز شده و عملاً به جنگ نابرابر رژیم های حاکم در ایران مقابل ملت بلوچ دامن زده است.

(ویدئو مربوط به ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از تیراندازی نیروهای نظامی شهرستان میناب به سمت مردم معترض است که فقط خواستار رعایت قوانین به کارگیری سلاح از سوی این نیروها هستند.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*