به کدامین گناه کشته شدند

بأی ذنب قتلت 

✍🏻میرچاکر بلوچ

ریختن خون زن و بچه بلوچ در حکومت فاسد خامنه ای یک سرگرمی است.

خبری امروز دیدم که خانواده در پهره (ایرانشهر) به رگبار بسته شد و منجر به کشتنه شدن یک طفل معصوم و مجروح شدن مادرش شد.

طبق گزارش های شاهدان عینی در صحنه یک خودرو سفید رنگ پارس وقتی به بزرگراه پهره_محمدان وارد میشود بدون هیچگونه ایست و یا علائم هشدار دهنده ای به رگبار بسته میشود؛راننده خودرو مذکور پیاده می‌شود و دستان خود را بالا میبرد که تیراندازی نکنید شما چه میخواهید، ماموران لباس شخصی توجهی نمی‌کنند و به سمت خودرو تیراندازی میکنند که بر اثر آن یک طفل معصوم کشته و مادرش مجروح می‌شود. 

پس از آن اما، نیروهای رژیم علی خامنه ای در کمال گستاخی باز هم به طرف مردمی که برای کمک آمده بودن آتش گشودند.

بله! ما تحت مستعمره حکومتی هستیم که جان و مال ما برایش حلال شمرده می‌شود.

این حکومتی است که نه به جان پیرمردان و زنان و کودکان ما رحم می‌کند و نه به جان جوانان و نوجوانان ما. 

طبق گزارشی مخفیانه که به دست من رسیده است دستور مستقیم از مسئولین رده بالا استان بلوچستان و سیستان آمده است که با کشتار اینچنینی و هدف قرار دادن افراد ایجاد رعب و وحشت کنند تا مردم به خیابان ها نیایند و اعتراضات انتخاباتی رخ ندهد.

حال روی سخنم با افراد خاص جامعه بلوچستان از جمله علما و اندیشمندان و سران طایفه است که خود را وابسته کرده اند به حکومت دیکتاتوری و خونخوار که رحمی به زن ها و بچه هایمان نمیکند یا با مردم باشید یا مردم بر علیه شما خواهند شد.

دیگر وقت و صبری نمانده است که بنشینیم و نگاه کنیم، گلوله های این خونخواران بر قلب و سر طفلان ما اصابت می کند. امروز این طفل و زن و بچه فردا زن و بچه های شما و دیگران قربانی خواهند شد. 

ای ملت بلوچ بدانید حکومت دیکتاتور خامنه ای و سپاه تروریستی پاسداران دوستدار ما نبوده و نخواهد بود. پس دست رد بر سینه این حکومت بزنیم و دیگر سکوت نکنیم و به علما و سرداران آخرین تذکر را بدهیم، “یا با مردم باشند یا مردم علیه آنها بپا می‌خیزند” و سکوت نخواهند کرد.

به امید آزادی  ✌️✌️

۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*