لطفاً این رو منتشر کنید تا بدست دادستان جنایتکار پهره (ايرانشهر) برسد.

#ارسالی

_دادستان ایرانشهر جناب حاجی اقا راشکی شما مسئول جان  مردم هستید شما مسئول شلیک این تیرهای بی هدف توسط نیروی های تحت فرمانت که به سر و قلب عزیزان ما برخورد میکند هستید الحمد الله ما ضعفی جلوی هیچ شخص وارگانی نداریم که سکوت کنیم پس به مردم جواب بدهید آیا این بچه پنج ساله مسلح بوده ویا عضو گروه یا گروهکی بوده است اگر بچه پنج ساله مجرم بوده نیروهات از دستگیر کردن وخلع سلاحش عاجز بودندویا اینکه شما توان مدیریت و کنترل نیروهای سرخود ،خود را ندارید این نیروها واسلحه ها باید در جهت حفظ امنیت و جان شهروندان به کار گرفته شود نه اینکه برعلیه امنیت و جان شهروندان بکار گرفته شود از روزی که شما اومدید امنیت هم رفت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*