فرسودگی بیش از هفت هزار و پانصد کلاس درس در استان بلوچستان و سیستان

رسانک/ مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بلوچستان و سیستان اعلام کرد: ۷ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در این استان دچار فرسودگی شده و نیازمند بازسازی کامل هستند.

رضا سرحدی افزود: در بلوچستان و سیستان رشد جمعیت دانش آموزی هشت برابر متوسط کشوری است به همین علت، هر ساله دانش آموزان این استان با موضوع کمبود کلاس درس مواجه هستند. 

وی تصریح کرد: با توجه به رشد جمعیت دانش آموزی باید در سال ۵ هزار کلاس درس جدید ایجاد شود تا بتوانیم رشد جمعیت در بخش فضاهای آموزشی را پوشش دهیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*