تیراندازی نیروهای رژیم به سمت معترضان در هشتبندی میناب

رسانک/ ویدیویی از تیراندازی بی ضابطه نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران به سمت معترضان بلوچ در منطقه هشتبندی شهرستان میناب که نشان می دهد رژیم جمهوری اسلامی هم جان بلوچ را براحتی می‌گیرد و هم با معترضان به این وضعیت بوسیله گلوله جنگی پاسخ می دهد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از چهار دهه از عمر خود بارها ثابت کرده که در جنگی نابرابر در مقابل بلوچ ها، در حال تار و مار این ملت میباشد.

با اتحاد و همبستگی می توانیم کشتار روز افزون مردم اقلیم بلوچستان توسط این رژیم را به پایان برسانیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*