آتش زدن مغازه های میوه فروشی در شهر واش (خاش) توسط افراد ناشناس

به گزارش رسانک، شب گذشته ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، افراد ناشناس چندین مغازه میوه فروشی خیابان رودکی در شهر واش را به آتش کشیدند.

بر اساس گزارش های رسیده، این افراد پنج نفر بوده اند.

از انگیزه عاملان این اقدام غیرانسانی اطلاعی در دست نیست.

این در حالی اتفاق افتاده است که در شهر واش کلیه ارگان ها و نهادهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران پایگاه دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*