کشت پنبه در واش بعد از پنج دهه ممنوعیت

به گزارش رسانک، کشت پنبه امسال بعد از پنج دهه ممنوعیت در سطح ۵۰هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان واش آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی واش با بیان اینکه مجوز کشت پنبه در این شهرستان توسط سازمان حفظ نباتات ایران صادر شده است گفت: با برنامه ریزی شده کشت این محصول به صورت قرار دادی با آستان قدس رضوی در سطح ۵۰هکتار عملیاتی می شود.

شیرزاد کمالی ادامه داد: فصل برداشت پنبه در این شهرستان پس از یک دوره ۱۲۰روز در شهریور انجام خواهد شد. 

وی افزود: پنبه تولیدی این شهرستان نقش مهمی در تامین خوراک کارخانه بافت بلوچ خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*