برخورد نامناسب و مصادره اموال یک دستفروش بلوچ توسط ماموران سد معبر شهرداری دُزاپ

به گزارش رسانک، روز پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ماموران سدمعبر شهرداری دزاپ در اقدامی غیرانسانی، پس از برخورد فیزیکی و بهم ریختن میوه های یک جوان دستفروش، اموال و گاری وی را مصادره کردند. 

این اقدام زشت و تحقیرآمیز ماموران شهرداری در حالی انجام شده که در دوره شیوع پاندمی کرونا در ایران وضعیت اقتصادی اکثر مردم بدتر از قبل شده و رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز هیچگونه کمکی به شهروندان نمی کند. 

گفتنی است که این حرکت ناشایست مأموران شهرداری در میان نبود کمک و حمایت دولتی در فضای مجازی بلوچستان بازتاب گسترده ای داشته و بسیاری از مردم خواستار برخورد جدی شهردار دزاپ با عوامل آن شده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*