عملکرد ضعیف دانشگاه علوم پزشکی دزاپ در روزهای کرونایی/ شصت درصد مراکز بهداشتی روستایی فاقد پزشک است!

رسانک/ عضو مجلس ایران، ملک فاضلی با اشاره به درگیری مرزهای شرقی با ویروس کرونای هندی، گفت: دانشگاه علوم پزشکی دزاپ فوق العاده ضعیف عمل می کند و هیچ گونه توانمندی به آن شکل که باید داشته باشد، ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در بلوچستان و سیستان شرایط برای مراقبت در برابر بیماری کرونا، به گونه ای که بتوانیم تست را به صورت گسترده در دسترس عموم مردم جامعه قرار دهیم تا ارزان و راحت بتوانند آن را انجام دهند، هنوز فراهم نشده است.

وی با بیان این که اعتمادسازی نسبت به انجام تست در جامعه نیز صورت نگرفته است، افزود: بر اساس بازدیدهای انجام شده به ویژه شستون مئگس، سب سوران و جالک، بزرگترین عارضه در این منطقه کمبود پزشک است، چرا که ۶۰ درصد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی فاقد پزشک هستند.

به گفته وی، آنچه بلوچستان و سیستان را رنج می دهد، محدودیت و نبود امکانات بهداشتی و درمانی به خصوص در شهرستان هاست، طبق آمار دریافتی، نیمی از بیماران شستون در دُزاپ بستری هستند یا درمان می شوند، به این معنی که توجه خاصی را در نقاط محیطی معطوف نکردیم و شهروندان به دلیل اینکه از سلامتشان در منطقه اطمینان ندارند، به محض این که بیمار می شوند به سمت مرکز بلوچستان حرکت می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*