پلمپ سه واحد صنفی در شهرستان پهره توسط نیروهای انتظامی

به گزارش رسانک، در چند روز گذشته نیروی انتظامی با تشدید فشار بر اصناف و کسبه دستکم سه واحد صنفی را در سهر پهره به بهانه های مختلف پلمپ کرد. 

سرهنگ حسن کیخا در این باره گفت: طرح تشديد كنترل و نظارت بر واحدهای صنفی در سطح شهرستان پهره در روز گذشته به اجرا گذاشته شد.

وی با بيان اينكه مأموران پليس امنيت عمومی شهرستان از ۳۸ واحد صنفی به صورت محسوس و نامحسوس بازديد کردند، افزود: ماموران در اين بازديد سه  واحد را پلمب و به بيش از ۱۰ واحد صنفی در خصوص رعايت شئونات اسلامی ، رعايت ساعت کار، نصب دوربين مدار بسته و تجهيزات الکترونيکی و فنی، ضوابط انتظامی و رعايت اصول حفاظتی تذکر دادند.

این در حالی است که باتوجه به ناامنی های اخیر در سطح شهر پهره این نیروها هیچگونه واکنش و تشدید گشت زنی انجام نداده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*