مدرکی دیگر که دروغ های سپاه و استانداری را افشا میکند.

رسانک/ لحظه انتقال زخمی شدگان روز ۴ اسفند ماه ۹۹ در مرز “شَمسر” توسط همراهانشان

این جنایت فراموش کردنی نیست. مردم بلوچستان با اتحاد شما مردم در دیگر شهرها عزمشان را جزم کرده اند که ریشه دیکتاتوری را از بُن بِکنند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*