استوری مادر پژمان قلی‌پور‌ از کشته های آبان ۹۸

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه زمامداری خود خون بسیاری از آزادی خواهان و بیگناهان را ریخته است.

پژمان قلی زاده یکی از آنهاست که سال گذشته جاودانه شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*