سرازیر کردن نیروهای نظامی به بلوچستان

رسانک/ بامداد ۸ اسفند ماه ۹۹ حوالی ساعت ۱، یک فروند هواپیما پر از نیروهای نظامی با لباس های سیاه وارد فرودگاه کنرک(کنارک) شده اند.

رژیم از ترس اعتراضات مردم در  سواحل بلوچستان نیروهای سرکوبگر زیادی را روانه پایگاه ارتش در شهر کُنرَک کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*