جنگ روانی رسانه های خامنه ای و دامن زدن به اختلافات/ جوانان بلوچ با اقتدار پرچم «محمد رسول الله» را بلند کردند

 رسانک/ رسانه های افراطی و ضد بلوچ داخل استان بلوچستان و سیستان که توسط ولایت معاشان علی خامنه ای برای سرپوش گذاشتن به شکست های مفتضحانه سپاه در بلوچستان، اقدام به انتشار تصاویری با قطع و وصل کردن؛ خبر از هتک حرمت به پرچمی که بر روی آن «محمد رسول الله» نوشته شده، دادند.

رژیم خامنه ای برای تحریف واقعیات و به دنبال ایجاد اختلاف در حال جنگ روانی بین مردم است تا از این طریق بتواند اعتراضات در بلوچستان را خاموش کند.

این در حالی است که این ویدئو نشان می‌دهد جوانان بلوچ در کورین سرجنگل هیچگونه هتک حرمتی انجام نداده اند.

جوانان بلوچ با اقتدار پایگاه نیروهای نظامی در کورین سرجنگل را تسخیر کرده و خودروهای نیروهای نظامی را در داخل پایگاه به آتش کشیدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*