بازتاب جهانی اعتراضات مردمی بلوچستان

رسانک/ اورشلیم پست در گزارش امروز خود از وقایع ⁧ شستون (سراوان)⁩، افرادی که توسط نیروهای سپاه در مرز کشته شدند را “fuel trader” و یا همان ⁧سوختبر  خطاب می کند. 

بسیاری از رسانه های به ظاهر مستقل، اما، بلوچ را قاچاقچی سوخت معرفی می کنند. 

سوختبران قاچاقچی نیستند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*