اعزام نیرو از تهران و استانهای دیگر به بلوچستان برای سرکوب صدای حق طلبی مردم بلوچ

رسانک / در سایه بی تفاوتی مردم ایران، صدها خودروی یگان ویژه و امنیتی از استان های دیگر در حال گسیل به بلوچستان است.

بلوچستان تنها تر از همیشه است و هیچگونه حمایتی از استان های دیگر به ملت بلوچ نشده است.

علی خامنه ای با گسیل نیروهای خود به بلوچستان قصد دارد تا دست به یک قتل عام گسترده در بلوچستان بزند.

ملت بلوچ همچنان منتظر حمایت ملت های دیگر در خیابان ها با خیزش خود هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*