کاربری در توییتر درمورد این حرکت شجاعانه کودک بلوچ نوشت:

کاربری در توییتر درمورد این حرکت شجاعانه کودک بلوچ نوشت:

«رهبر من آن طفل بلوچی‌ست که با تیروکمان در مقابل سپاه مسلح ایستاد»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*