پوزش از مخاطبان

رسانک/ اولین ساعات بامداد امروز پنجشنبه ۷ اسفند ماه ۹۹ ویدئویی با توضیحات “تداوم درگیری مردم در دزاپ” (زاهدان) منتشر کردیم که پس از راست آزمایی مجدد متوجه شدیم این ویدئو متعلق به پهره (ايرانشهر) میباشد.

لذا ضمن پوزش از مخاطبین، این ویدئو حذف شد.

سایبری رژیم در این روزها بیکار ننشسته و بایستی مراقب دروغ پردازی های این ارتش بود.

گفتنی است که حساب های مجموعه رسانک نیز در رو روز گذشته تحت شدیدترین حملات بوده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*