… و بچه هایی که دیگر یتیم شده اند

رسانک/ هزاران کودک در بلوچستان وجود دارد که پدرانشان در تیراندازی های مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی تحت امر علی خامنه ای کشته شده اند.

نبود شغل پایدار و مناسب مردم را ناچار به سوختبری کرده است. سوختبری یعنی جان و مال و خانواده ات را کف دست گذاشته ای و بدنبال لقمه نانی حرکت کرده اند.

بسیارند حرکت رفتن هایی که دیگر برگشت نداشته اند.

این مردم اکنون به حمایت عملی شما در سایر شهرها و استان ها دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*