نسل بیدار بلوچستان/ تیراندازی مستقیم نیروهای رژیم به سمت مردم، قبل از سقوط پاسگاه کورین

رسانک/ روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۹۹ در جریان تصرف پایگاه نیروهای نظامی در کورین سرجنگل علاوه بر نسل جوان، کودکان بلوچ نیز سهم بسزایی داشتند.

نسلی که از ستم حاکمان جمهوری اسلامی ایران به ستوه آمده اند.

این نسل بیدار بلوچستان ثابت کرد که با دست خالی می شود هم فرمانداری و هم پایگاه نظامی تسخیر کرد.

با وجود تیراندازی مستقیم نیروهای رژیم به سمت معترضان، شجاعت و حق خواهی این معترضان باعث شد، بالاخره این پاسگاه سقوط کند. 

مردم بلوچستان منتظر شهرها و استان های دیگر ایران برای مبارزه ای عملی در مقابل جمهوری اسلامی هستند.

ای مردم بپاخیزید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*