مسدود کردن محور کورین به دزاپ(زاهدان) توسط معترضان

رسانک/ جوانان کورین در اعتراض به کشتن یکی از سوختبران که اهل کورین می باشد، محور کورین به دزاپ را مسدود کردند.

این حرکت اعتراضی با وجود جو سنگین امنیتی در منطقه مذکور صورت گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*