شهر واش (خاش) بپا خاست

رسانک/ مردم در شهر و اش (خاش) بپاخاسته اند. براساس گزارش های رسیده جو اسین شهر هم ملتهب شد و مردم دست به خیزش زده اند.

همزمان گزارش ها حاکی از تیراندازی مامورین امنیتی به سمت معترضین در خاش است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*