تیراندازی ماموران رژیم به سمت منازل مسکونی در شورو دزاپ

رسانک/ پس از افزایش نیروهای رژیم جهت کنترل اعتراضات مردمی، این نیروها در حال تیراندازی به سمت منازل مسکونی شهروندان بلوچ در روستای شورو از توابع دزاپ (زاهدان) هستند.

مردم این منطقه از هم خونان و برادران خود در خواست کمک دارند.

یک بار برای همیشه بپاخیزید ای مردم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*