بلوچستان را تنها نگذاریم

رسانک/ ای آزادی خواهان، برای حمایت از مردم بلوچستان بپاخیزید. حق مردم ایران حکومت قرون وسطایی جمهوری اسلامی ایران نیست.

مردم در سراسر شهرهای ایران علاوه بر اعلام حمایت از بلوچستان، به خیابان ها بیایید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*