اعتراضات در مرکز بلوچستان/ جو شهر به شدت متشنج است

رسانک/ گزارش هایی از صدای تیراندازی در نقاط مختلف شهر دُزاپ (زاهدان) رسیده است.

اینترنت با اختلال شدید مواجه است. در برخی نقاط کاملاً قطع شده. 

علیرغم حضور گسترده نیروهای رژیم، تجمعی در خیابان جام جم نیز در حال شکل گرفتن است. 

مردم بلوچ در حمایت از برادران خود به خیابان ها بیایید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*