آیا یک فرد عادی بلوچ می تواند این حجم از سوخت را قاچاق کند؟!

رسانک/ سپاه پاسداران که بیش از ده سال است مسئولیت تامین امنیت استان بلوچستان و سیستان و مرز بلوچستان را بر عهده دارد، اکنون تبدیل به مافيای بزرگ قاچاق مواد مخدر و سوخت شده است.

کلیه پروژه های عمرانی و توسعه‌ای نیز بلا استثنا به این ارگان نظامی_حکومتی واگذار شده است.

در مقابل، مردم بلوچستان با فشارها و سیاست های رژيم جمهوری اسلامی ایران با وجود دارا بودن سرزمینشان از منابع طبیعی، در وضعیت اسفناک معیشتی گرفتار شده اند.

سپاه پاسداران با کشتار سوختبران بلوچ در صدد انحصاری کردن سوختبری و حذف تنها شغل مردم  بلوچستان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*