آذربایجان: حمایت از مردم شجاع بلوچستان

رسانک/ هم میهنان گرامی، در خانه نمانیم!

مردم تهران و دیگر شهرها از خانه خارج شویم و با رفتن به میادین اصلی نارضایتی خود را از جنایت سپاه علیه ملت بلوچستان ابراز کنیم. 

در بلوچستان مبارزه ادامه دارد. همین حالا بپاخیز. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*